Център за кариерно развитие

Центърът за кариерно развитие към МГУ „Св. Иван Рилски“ е създаден на 11 ноември 2006 г. Кариерният център работи активно както с настоящи, така и със завършили студенти на Университета, като им помага за тяхното реализиране на пазара на труда.

Центърът е организатор на множество срещи и презентации на бизнеса със студентите, участва в дни на отворените врати в Аурубис България АД, Овергаз Инк., Марица Изток АД и др. Участва на ежегодно провежданите „Дни на карирерата“;
– Разполага със собствена интернет страница, която дава достъп до новини и галерия от различни събития, предстояши стажантски програми, свобони работни позиции, както и полезни връзки;
– Услугите, предлагани от кариерния център са безплатни за всички възпитаници на Университета!
– Центърът за кариерно развитие е неизменна част от съвременното висше образование. Това звено е един от основните стимули за предоляване на бариерите в бизнеса, академичните среди и студентите в процесите на подбор на студенти за стажантските позиции и работна среда;
– Центърът осъшествява партньорство с работодателите и играе изключително важна роля за професиналното ориентиране в подготовка на студентите;
– Чрез предлаганите от центъра услуги, студентът търси стаж и/или работа, обвързва теоретичните си знания с практически умения, ориентира се професионално и създава полезни контакти с работодатели и специалисти в различни области.

Свързваме студенти, преподаватели и работодатели

Кариерният център към МГУ "Св. Иван Рилски" работи активно както с настоящи, така и със завършили студенти на Университета

Мисия

Мисията на Центъра за кариерно развитите е от една страна да предложи на бизнеса липсващите до момента достатъчно квалифицирани специалисти, а от друга да намали безработицата сред младите хора.

Центърът за кариерно развитие следи движението на пазара на труда и информира Академичното ръководство за тенденциите в търсенето на кадри, които се дипломира в Минно-геоложски университет. В резултат на тора Университетът е в състояние да прояви гъвкавост и да предложи специалности, които се търсят на пазара на труда.

Партньори

Кариерният център оказва съдействие на бъдещите геолози, хидрогеолози, минни инженери, сондьори, елекроинженери, маркшайдери, геодезисти, компютърни специалисти, еколози и биотехнолози за подходяща и успешна реализация. Дипломантите на МГУ се реализират в постоянно развиващи се отрасли с висока средна работна заплата. Възпитаниците на Университета участват в изпълнението на международни проекти в целия свят.

Цели

• Подобряване качството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и умения на студентите, чрез участие в стажантски програми, в различни фирми от минния бранш;
• Бърз преход от Университета към работното място;
• Успешна реализация на завъшилите студенти на трудовия пазар;
• Изграждане на стабилни и дълготрайни партньорства с бизнеса;
• Стимулиране нарастрването на броя на студенттие, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
• Създаване на механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти за стажантски програми или наемането за свободни работни позиции.