Евромаркет Груп

02 976 7100 02 976 7*** покажи
office@euromarket.bg
Отворени позиции - 0

За компанията

МИСИЯ

Мисията на Евромаркет Груп е да пренася най-новите световни технологии до нашите клиенти и да им предлагаме ефективни и икономични решения.

ВИЗИЯ

Да продължим развитието си чрез разширяване на регионалните си представителства, за да сме максимално близо до своите клиенти и да предлагаме все повече и по-качествени продукти и услуги.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

• Да заемаме лидерското място в бизнеса с индустриално оборудване и строителна техника в България.
• Да осигуряваме най-добрите технически решения за строителството и индустрията.
• Да бъдем винаги близо до клиентите си, да познаваме добре техните нужди и да поддържаме дългосрочно партньорство с тях.
• Да създаваме условия за пълноценно развитие и реализация на нашите служители.

ЦЕННОСТИ

Какво стои зад името на Евромаркет Груп показват ценностите, споделяни от компанията. Те са изпитани в историята на Евромаркет Груп. Това са качествата, които искаме да създадем и развием. С тях всеки отделен служител помага да печелим авторитета на лидер, какъвто е Евромаркет Груп.

Коректност
Ние изпълняваме поетите ангажименти.

Отговорност
Ние сме отговорни. За нас няма събота или неделя – има проблем на клиента и решаването на този проблем е приоритет за нас.

Експертност
Ние държим да бъдем и сме експерти в областта, в която работим. За нас е много важно да дадем детайлно решение на проблемите на клиентите си.

Близост до клиента
Ние вярваме, че само когато сме близо до клиентите си, можем да разберем условията и ситуациите, в които те използват продуктите ни. Така можем да предложим практично решение, съобразено с техните нужди. Вслушваме се в предложенията и препоръките на клиентите си и по този начин подобряваме качеството на предлаганите от нас услуги и работата си като цяло.

Специализираност
Ние не продаваме само техника, а решения. Проучваме задълбочено нуждите на клиентите си и въз основа на това предлагаме решения на специфичните им проблеми.

Ефективност и устойчиво развитие
За нас предлагането на високоефективни решения и технологии с все по-голяма добавена стойност, осигуряващи максимална производителност при минимални експлоатационни разходи, енергия и време, е въпрос на професионално отношение към работата.

Иновативност
Ние трансферираме най-новите световни технологии в България. Поставяме мост между българските потребители и най-добрите световни производители.

Компания, базирана на хората
Ние сме убедени, че успехът на Евромаркет Груп се дължи на хората, работещи за компанията. Затова непрекъснато инвестираме в човешкия капитал.