За компанията

Електроразпределителни мрежи Запад EАД /ЕРМ Запад EАД/ е еднолично акционерно дружество, 100% собственост на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В., която е част от групата на „Еврохолд България“ АД.

Дружеството е правоприемник на лицензията за електроразпределителна дейност №-135-07/13.08.2004 г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ на ЧЕЗ Разпределение България за срок от 30 години. ЕРМ Запад осъществява разпределение на електрическа енергия в десет области на Западна България – София-град, София област, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца и Видин. Дружеството извършва разпределение на електрическа енергия на територия с площ 40 000 кв. км и с население близо 3 000 000 жители. ЕРМ Запад поддържа и развива 58 000 км мрежа и обслужва над 2 100 000 клиенти.

ЕРМ Запад прилага система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2015. Покриването на стандарта гарантира, че всички структури и служители на компанията прилагат единни и стриктни механизми за управление на качеството, за контрол и измерване на ефективността на всички процеси, адекватно поддържат и обезпечават инфраструктурата и работят за повишаване на удовлетвореността на своите клиенти и партньори.

Портфолио