Джи Пи Груп АД

02 816 9900 02 816 9*** покажи
office@gpgroup.bg
Отворени позиции - 0

За компанията

ДЖИ ПИ ГРУП АД е строителна компания, която обхваща широк спектър от услуги, свързани с изграждане и поддръжка на сгради, съоръжения и инженерна инфраструктура в сферата на жилищното, общественото и промишленото строителство. В обхвата на дейността на компанията се включват проучване и консултиране в областта на недвижимите имоти, строителство, проектиране, архитектура и СМР във всички сфери на строителството, поддръжка и ремонти на сгради и съоръжения.

Специализирана е в изграждането на инфраструктурни обекти, промишлени сгради, изграждане и поддръжка на бензиностанции, газстанции и съоръжения, предлага ново строителство и реконструкции на обществени и офис сгради, хотели и ресторанти, спортни бази и жилищни комплекси.

Компанията разполага със собствени складови бази, техника, механизация и всичко необходимо за изпълнението на всеки един проект, както и екипи от специалисти, разположение в офиси в цялата страна, което осигурява поддръжка на обектите след тяхното завършване.

ДЖИ ПИ ГРУП AД непрекъснато разширява обхвата на изпълняваните обекти, обогатява своето портфолио и извежда дейността си извън територията на страната, като от края на 2006 г. фирмата развива своята дейност на територията на Сърбия, Хърватия и Македония, изграждайки над 30 бензиностанции и газстанции и реализирайки различни проекти в сферата на общественото строителство.

Дружеството е сертифициран по международните стандарти ISO 9001:20015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO 27001:2013, а в съответствие със законодателството на Р. България дружеството е вписано в ЦПРС за всички групи и категории строежи.