Алеги инженеринг ООД

i.atanasova@alegiengineering.com
Отворена позиция - 1

За компанията

Алеги инженеринг ООД е малка иновативна компания, която проектира и произвежда малки серии специализирани машини. Към настощия момент фокуса е върху производството на минни специализирани пикапи и машини за набиване на пилони за производство на соларни паркове. Фирмата е сертифицирана по БДС EN ISO: 9001:2015, с което гарантира качеството на произведените от нея продукти. За целите на производството и увеличения обем от работа търсим отговорни инженери:

Видео