Каолин ЕАД

02 489 3686 02 489 3*** покажи
office@kaolin.bg
Отворени позиции - 0

За компанията

Създадено през далечната 1923г., КАОЛИН ЕАД е най-старото действащо минно предприятие в България.

Днес КАОЛИН ЕАД е единствената компания в Югоизточна Европа, която обезпечава пълна гама от индустриални минерали за производството на стъкло и керамика, и е един от най-големите производители на шамот в света. Оперира 8 обогатителни фабрики в страната и управлява няколко дъщерни дружества в Сърбия и Украйна. Пазарите на КАОЛИН ЕАД се простират в повече от 30 страни по целия свят – от Югоизточна Европа и Русия през Северна Африка, Близкия и Среден Изток до Индия, Южна Корея и САЩ.

Дружеството предоставя ключови материали с приложение в строителството, леярската промишленост, филтрацията на питейни води, производството на стъкло, керамика, фуражи и още много други сфери на икономиката. Продуктовото портфолио се разгръща в близо 200 разновидности на основните произвеждани индустриални минерали – кварцов пясък, обогатен, финоизбелен и млян каолин, шамот, варовик, доломит, фелдшпат и глина.

От 2013г. едноличен собственик на КАОЛИН ЕАД е немската група Quarzwerke, която след повече от 130 години успех в бранша, е с твърдото намерение да продължи да се развива като фамилно предприятие и да инвестира в устойчивото развитие на дружеството. Благодарение на включването си в един от най-мощните европейски конгломерати в областта на добива и преработката на индустриални минерали, КАОЛИН ЕАД днес е напълно интегрирано в европейската минна индустрия. Обменът на технологии и ноу-хау с фабриките в Германия, Австрия, Полша и още редица страни чертае блестящи перспективи за въвеждането на високотехнологични производства в България, и за превръщането на страната ни в ключов фактор в областта на преработката на индустриални минерали и създаването на продукти с висока добавена стойност.

КАОЛИН ЕАД е структуроопределящо предприятие за българската икономика. Щастливи сме, че създаваме поминък в едни от най-слабо развитите региони в страната и даваме шанс на десетки малки и средни предприятия, които ни помагат в съпътстващите дейности.