Ви Джи Еф Инженеринг

Тел. 02/44 55 148 Тел. 02/44 55 *** покажи
hristov.tp@gmail.com
Отворена позиция - 1

За компанията

Ние сме „Ви Джи Еф Инженеринг“! Фирма с над 25-години опит на едни от знаковите за България строителни обекти в инфраструктурното и високо строителство.

Благодарение на този опит изградихме екип от специалисти, собствено ноу-хау и въведохме модерни строителни решения за:
– Интегрирани соларни системи за плоски и скатни покриви;
– Хидроизолационни и покривни системи за промишлено, гражданско и
инфраструктурно строителство;
– Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
– Ландшафтно проектиране, озеленяване и земеделие.

Портфолио

Видео