СТАЖАНТ „ГЕОЛОГИЯ“ В ОТДЕЛИ ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ И ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Спешна
Application deadline closed.

Описание на работната позиция

„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“
е водеща компания в рудодобивната индустрия, дъщерно дружество на Дънди Прешъс Металс – Канада.

Ние организираме

ЛЕТЕН СТАЖ ГЕОЛОГИЯ В ОТДЕЛИ ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ И ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ в следните направления:
Геолого-проучвателни дейности
Минни геолози
Експлоатационно проучване

Стажантите ще бъдат обучавани и ще участват в реални условия в дейността на отдела:
– Запознаване с основните направления на работа в отдела;
– Участие в извършване на оперативни геоложки дейности;
– Съдействие в събирането на геоложка информация.

Изисквания:
– Висше образование – специалности „Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси“, „Геология и геоинформатика“, „Геология“, „Геофизика“ – завършен 2-ри курс;
– Интереси и познания в областта на геоложките проучвания;
– Компютърни умения;
– Владеенето на английски език е предимство.

Ние предлагаме:
– Платен стаж;
– Осигурен е безплатен транспорт и храна.

За да кандидатствате за стажа, моля изпратете СV и мотивационно писмо.

Документи ще се приемат до 30.04.2024 г.
Вашите лични данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД.