Стажантска програма 2024 – Асарел-Медет АД

Описание на работната позиция

Асарел-Медет“ АД посреща първите си стажанти през 2004 г.
Гордеем се с над 100 специалисти, чиято кариера стартира със студентски стаж именно при нас.

Очакваме заявление за участие в Стажантската програма на „Асарел-Медет“ АД, автобиография и мотивационно писмо, в които да са посочени предпочитаната област за професионално развитие
и желания период за провеждане на стажа.

Срокът за кандидатстване всяка година е от 1 април до 31 май.

Уверете се, че контактната ви информация е точна и актуална.
Нашият екип ще се свърже с всички одобрени кандидати.

Документите се подават на e-mail: sboev@asarel.com
или на пощенски адрес:
гр. Панагюрище 4500, „Асарел-Медет“АД.
Дирекция „Човешки ресурси“ – отдел „Персонал“
Информация на тел.: 0357 60 367

Location